ข้อมูลวีดีโอ

เพลงในหลวงของแผ่นดินร้องโดยนักเรียนกรุงเทพคริสเตียน 03 พฤศจิกายน 2559

หมวด: ความรู้ทั่วไป

เนื้อหา