หนังสือมือสอง

 

ห้องสมุดจัดจำหน่ายหนังสือมือสอง ที่ห้องสมุด ดร. สิงห์โตฯ  ชั้น 5 อาคารสิรินาถตามราคาดังนี้

หนังสือที่มีราคาต่ำกว่า 100 บาท จำหน่ายราคา 5 บาท
หนังสือที่มีราคาตั้งแต่ 100 - 199 บาท จำหน่ายราคา 10 บาท
หนังสือที่มีราคาตั้งแต่ 200 - 299 บาท จำหน่ายราคา 20 บาท
หนังสือที่มีราคาตั้งแต่ 300 - 399 บาท จำหน่ายราคา 30 บาท
หนังสือที่มีราคาตั้งแต่ 400 ขึ้นไป จำหน่ายราคา 50 บาท