ข้อมูล eBook

ชื่อ: คนยิ่งใหญ่ ต้อง “โง่” และ “แพ้” ให้เป็น

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บางครั้งความเจ็บปวดทำให้เราเติบโตขึ้น
ความผิดพลาดทำให้เราเรียนรู้ความล้มเหลว
เพื่อแลกกับประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นบทเรียนที่มีค่าที่สุดในชีวิต

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-11-25 01:00
2017-11-03 01:02
2017-10-24 01:02
2017-10-15 01:02
2017-10-05 01:02