ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งพูดอังกฤษกับ Mind Map Conversation

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษและคำศัพท์อย่างครบถ้วน และแยกเป็นหมวดหมู่ตามสถานการณ์ สถานที่ สื่อสารแบบง่ายๆโดยใช้การ์ตูนน่ารักๆ และแผนผัง Mind Map สรุปประโยคพูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมตัวอย่างบทสนทนา เพื่อช่วยให้ผู้อ่านมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ จดจำได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การเดินทางท่องเที่ยว การเรียน หรือ การสอบได้อย่างได้มั่นใจ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-11-08 01:02
2017-10-03 01:02
2017-08-04 01:01