ข้อมูล eBook

ชื่อ: โครงสร้างสังคมญี่ปุ่น

ผู้แต่ง: ดร.บุญยง ชื่นสุวิมล

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่อธิบายโครงสร้างภาษาสุภาพเพื่อเข้าสังคมญี่ปุ่นอย่างเข้าใจง่าย กล่าวถึงสำนวนขั้นพื้นฐานทำให้ไม่สับสน แยกสำนวนภาษาสุภาพเป็น 4 ประเภท ต่างจากหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วๆ ไป ทำให้ลดปัญหาการใช้ภาษาสุภาพแบบผิดๆ มีแบบฝึกหัดมากมายให้ฝึกฝน โดยฝึกจำสำนวนต่างๆ ให้ได้ แล้วจึงนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ให้เหมาะสม เน้นให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้จริงและพูดได้เป็นธรรมชาติเหมือน "เจ้าของภาษา" เลยทีเดียว