ข้อมูล eBook

ชื่อ: โทรคมนาคมเบื้องต้น

ผู้แต่ง: อ.ณรงค์ศักดิ์ ปักกาเวสา

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554
- ปรับ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เป็น พ.ศ. 2553
- หน่วยที่ 2 Update เนื้อหาเกี่ยวกับ กสทช.
- update เนื้อหาเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งไทยคม (จากบริษัทชินวัตรฯ เป็น บ.ไทยคม)
- Update เนื้อหาเกี่ยวกับดาวเทียมไทยคม ซึ่งปัจจุบันมี 5 ดวงแล้ว
- หน่วยที่ 7 เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับบรอดแบนด์, DSL, ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G
- เพิ่มศัพท์ภาษาอังกฤษท้ายคำทับศัพท์, ท้ายความหมาย
- ปรับแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 6-7
- ปรับ wording ไม่ได้พิสูจน์อักษร
- มีตารางวิเคราะห์หลักสูตร+สรุปท้ายหน่วย