ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไหมพรมนุ่มนิ่มของแม่

ผู้แต่ง: พาส เอดูเคชั่น

สำนักพิมพ์: พาส เอดูเคชั่น

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรียนรู้เรื่องสีจากไหมพรมนุ่มนิ่ม พร้อมจินตนาการไปกับการถักทอให้แก่สิ่งต่างๆ รอบตัว ฝึกทักษะด้านอารมณ์และจิตใจในเด็กที่ต้องห่างไกลพ่อแม่