ข้อมูล eBook

ชื่อ: How to Portrait

ผู้แต่ง: Chariot,TOR (สหทัศน์ วชิระนภศูล)

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เพิ่มความมั่นใจในการเริ่มต้นถ่ายภาพ Portrail เรียบเรียงแบบง่าย ๆ จากประสบการณ์ของช่างภาพอาชีพ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-10-15 01:02