ข้อมูล eBook

ชื่อ: DreamDestination Taiwan Part 1

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก:

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

Dream Destination (Taiwan) Part 1: Mid-Summer Ghost Festival at Keelung, Taiwan/ ไทเป...เสน่ห์เมืองหลวงแห่งไต้หวัน/ Taiwan…Shall We Tour and Taste Along/ ไต้หวันในวันที่คิดถึง