ข้อมูล eBook

ชื่อ: Be Happy เพราะ...ความสุขสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"Be Happy เพราะ...ความสุขสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง" เป็นหนังสือภาพประกอบความเรียงที่จะนำเสนอวิธีการสร้างความสุขที่สร้างได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับปัญหา อุปสรรค หรือเรื่องทุกข์อกทุกข์ใจต่าง ๆ มากมายเพียงใดก็ตาม
ความคิดของคุณ คือจุดเริ่มต้นของการสร้างความสุข
ความคิดคือเครื่องกำหนดความรู้สึก และอารมณ์ที่ผันผวนปรวนแปรของมนุษย์ทุกคน
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจระบบความคิด เข้าใจวิธีที่จะควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก เข้าใจวิธีที่จะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในสังคมที่มีประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกันไป และเข้าใจหลักของการอยู่กับปัจจุบันให้ได้ เพื่อคุณจะได้นำความเข้าใจนี้มาใช้สร้างความสุขให้แก่ตัวคุณเองได้ทันทีในท้ายที่สุด

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-05-17 01:01
2018-01-26 01:00
2017-11-22 01:00
2017-10-15 01:02
2017-10-03 01:02